Home       Contact

Sweden

 

 

Do You Know Jesus?

 

 

 

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.         Joh 3;16

 

 

Hur finner jag Jesus?

 

1.

Bibeln berättar för oss att alla människor behöver Guds förlåtelse och frälsning. Den säger att vi har vänt oss bort från Gud som skapade oss och att vi ofta lever ett liv i disharmoni med Guds vilja.

  

Rom 3;23

”Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud,”

 

 

2.

Om vi vänder oss till Gud  och tar emot hans frälsning kommer vi att uppleva det största som kan hända oss: att bli frälsta och bli Guds barn för resten av livet på jorden och för evigt. Om vi inte vänder oss till Gud och tar emot hans frälsning går vi förlorade.

 

Rom 6;23

„Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre.”

 

 

3.

Vi skulle egentligen sona straffet för vår egen synd, men Gud försonade våra synder då han sände Jesus till världen.

 

Rom 5;8

”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.”

 

 

4.

Gud gjorde detta därför att han älskade oss och inte ville att vi skulle gå förlorade för evigt.

 

Joh 3;16

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.”

 

 

5.

Att bli frälst betyder att man börjar med att bekänna sina synder. Du säger till Gud: Gud jag är ledsen att jag har syndat och jag behöver din föråtelse. Vil du förlåta mig allt fel som jag gjort mot dig och mot andra människor för Jesu skull? Bibeln säger då att Gud tar bort all din synd.

 

1.Joh 1.9

”Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.”

 

 

6.

Det är detta som det betyder att bli född på nytt, att lägga det gamla livet bakom sig och börja ett nytt liv tillsammans med Jesus. Att lägga det gamla livet bakom sig betyder också att be andra människor som man har syndat mot om förlåtelse.

 

 Joh 3;3

”Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.”

 

 

7.

När vi tar emot Jesus som vår frälsare och blir födda på nytt, blir vi Guds barn. Gud själv flyttar in i våra hjärtan met sin helige Ande. Den helige Ande vill hjälpa oss att leva som Guds barn och leva efter hans plan med våra liv.

 

Joh 1,12

”Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn,”

 

2. Kor 5;5

”Gud har själv skapat oss just för detta, och som en borgen har han gett oss Anden.”

 

 

8.

Men finns det ingen annan väg som leder till frälsning? Bibelns säger oss att Jesus är den enda sanna frälsaren.

 

Joh 14;6

”Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

 

Bibeln säger också att även om det finns många stora namn i historien, är det bar ett namn, namnet Jesus, som leder människor till frälsning från synd.

 

Apg 4;12

”Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.”

 

 

9.

Den frälsning som Gud ger oss när vi tar emot Jesus Kristus som vår frälsare, är en frälsning som ges oss av bara nåd på grund av Guds stora kärlek till oss. Den är en gåva som vi kan ta emot utan att vi måste göra olika goda gärningar eller be speciellt långa böner. Vi kan komma just sådana som vi är.

 

Ef 2;8-10

”Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig.Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.”

 

10.

När du har gjort det som föreslås här ovan, är det bra om du berättar för din familj, dina vänner och dina kamrater på skolan eller arbetet eller var du lever ditt liv att du har blivit frälst. När du gör det ärar du Gud och hans rike växer, samtidigt som du känner en inre frid och glädje över att du är Guds barn. Läs också i Bibeln och lär känna Jesus bättre!

 

Rom 10:9-10

”Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad.Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning.”

 

 

Du kan be den här bönen

”Käre Gud. Tack för att du har förlåtit mig alla mina synder. Tack för att du tar emot mig som ditt barn. Tack käre Jesus för att du dog på korset för mina synder. Tack helige Ande att du bor i mitt hjärta och vill hjälpa mig att leva som en kristen. Hjälp mig och ge mig mod att berätta för andra att jag har blivit frälst. I Jesu namn, amen.”

 

Trosbekännelsen

Vi tror på Gud, allsmäktig Fader, himlens och jordens skapare.

 

Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev till som människa genom den heliga Anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen,sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

 

Vi tror på den heliga Anden, den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap,syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.

Amen

 

Fadervår

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det  onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen.

 

När du har blivit kristen är det viktigt att du hittar en kristen församling, där du kan ha gemenskap med andra kristna. Sök en gemenskap där Jesus är i centrum och där du har möjlighet att leva ut det kristna livet i praktiken.

 

 

 

  

Do You Know Jesus?

 

Home

Contact

Do You Know Jesus?

 

 

oddb.net

 

Välkommen till en spännande

framtid med Jesus!