Home       Contact

Norway

 

 

Do You Know Jesus?

 

 

"For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”

Joh 3.16

 

Hvordan finne Jesus?

 

 

1. 

 

Bibelen forteller oss at alle mennesker trenger Guds tilgivelse og frelse. Den forteller oss at vi har vendt oss bort fra Gud som skapte oss og at vi ofte lever et liv i disharmoni med Guds vilje.

 

Rom 3:23

alle har syndet og mangler Guds herlighet”

 

2.

 

Hvis vi vender oss til Gud og mottar hans frelse, vil vi oppleve det største som kan skje med oss: bli frelst og bli Guds barn for resten av livet på jorden og for evig. Hvis vi ikke

vender oss til Gud og mottar hans frelse, vil vi gå fortapt.

 

Rom 6:23

Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

  

3.

 

Vi skulle egentlig ha sonet straffen for vår egen synd, men Gud gjorde soning for våre synder da han sendt Jesus til verden.

 

Rom 5:8

”Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var

syndere.

   

4.

 

Gud gjorde dette fordi han elsket oss og ikke ønsket at vi skulle gå evig fortapt.

 

Joh 3:16

 ”For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den

som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

  

5.

 

Å bli frelst betyr at man begynner med å bekjenne sine synder. Du sier til Gud: Gud, jeg er lei meg fordi jeg har syndet og jeg trenger din tilgivelse. For Jesu skyld, vil du tilgi meg alt det gale jeg har gjort mot deg og mot andre mennesker. Bibelen forteller da at Gud tar bort all din synd.

 

1.Joh 1:9  

” Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.”

 

6.

 

Det er dette det betyr å bli født på nytt. Man legger bak seg det gamle livet og begynner et nytt liv sammen med Jesus. Å legge bak seg det gamle livet, betyr også å be andre mennesker, som man har syndet mot, om tilgivelse.

 

Joh 3:3

Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.»”

 

7.

 

Når vi mottar Jesus som vår frelser og blir født på nytt, blir vi Guds barn. Gud selv flytter inn i våre hjerter ved sin Hellige  Ånd. Den Hellige Ånd vil hjelpe oss å leve som Guds barn og leve etter hans plan med våre liv.

 

Joh 1:12

Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

 

2. Kor 5:5 

Den som har gjort oss i stand til nettopp dette, er Gud, som har gitt oss Ånden som pant.

 

8.

 

Men er det ingen annen vei som fører til frelse? Bibelen forteller oss at Jesus er den eneste sanne Frelser.

 

Joh 14; 6

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

 

Bibelen forteller også at selv om det er mange store navn i historien, så er det bare ett navn, navnet Jesus, som leder mennesker til frelse fra synd.

 

Ap.gj. 4:12

”Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»

 

9.

 

Den frelse Gud gir oss når vi mottar Jesus Kristus som vår Frelser, er en frelse gitt oss av bare nåde og på grunn av Guds store kjærlighet til oss. Det er en gave vi kan motta uten å måtte gjøre forskjellige gode gjerninger eller be spesielle lange bønner. Vi kan komme akkurat som vi er.

 

Efes 2:8-10

”For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

 

10.

 

Når du har gjort det som er foreslått ovenfor, er det fint om du forteller din familie, dine venner og dine kamerater på skolen eller arbeid eller hvor du lever ditt liv, at du er blitt frelst. Når du gjør det, ærer du Gud og hans rike vokser, samtidig som du kjenner en indre fred og glede fordi du er Guds barn. Les også i Bibelen og lær Jesus bedre å kjenne!

 

Rom 10:9-10 

For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.

 

 

Du kan be denne bønnen:

”Kjære Gud. Takk for at du har tilgitt meg alle mine synder. Takk for at du tar imot meg som ditt barn. Takk kjære Jesus for at du døde på korset for alt det gale jeg har gjort . Takk Hellige Ånd at du bor i mitt hjerte og vil hjelpe meg til å leve som en kristen. Hjelp meg og gi meg mot til å fortelle andre at jeg har blitt frelst. I Jesu navn, amen.”

 

 

Trosbekjennelsen

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

 

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Gud, den allmektige Faders, høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

 

Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn,  syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og evig liv.

 

 

Fadervår: 

Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

 

Når du er blitt en Kristen er det viktig at du finner en kristen kirke hvor du kan ha felleskap med andre kristne. Finn veien til et fellesskap hvor Jesus er i sentrum og hvor du har mulighet til å leve ut kristenlivet i praksis.

 

 

  

Do You Know Jesus?

 

Home

Contact

Do You Know Jesus?

 

 

oddb.net

 

Velkommen til en spennende

fremtid med Jesus!