Home       Contact

Denmark

 

 

Do You Know Jesus?

 

 

 

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Joh 3,16

 

 Hvordan finder man Jesus?

  

 

1.

Bibelen fortæller os, at alle mennesker har brug for Guds tilgivelse og frelse. Den fortæller os, at vi har vendt os bort fra Gud, som skabte os, og at vi ofte lever et liv i disharmoni med Guds vilje.

 

Rom 3:23

alle har syndet og mistet herligheden fra Gud”

 

 

2.

Hvis vi vender os til Gud og modtager hans frelse, vil vi oppleve det største, der kan ske med os: at blive frelst og at blive Guds barn for resten af livet på jorden og for evigt. Hvis vi ikke vender os til Gud og modtager hans frelse, vil vi gå fortabt.

 

Rom 6:23 

Syndens løn er død, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vor Herre.

 

 

3.

Vi skulle egentlig have sonet straffen for vor egen synd, men Gud gjorde soning for vore synder da han sendte Jesus til verden.

 

Rom 5:8 

”men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere.”

 

 

4.

Gud gjorde dette fordi han elskede os og ikke ønskede at vi skulle gå evigt fortabt.

 

Joh 3:16

”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv”.

 

 

5.

At blive frelst betyder, at man begyndner med at bekende sine synder. Du siger til Gud: Gud, jeg er ked af at jeg har syndet og jeg har brug for din tilgivelse. For Jesu skyld, vil du tilgive mig alt det forkerte jeg har gjort mod dig og mod andre mennesker. Bibelen fortæller, at Gud tager al din synd bort.

 

1.Joh 1:9

”Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.”

 

 

6.

At blive født på ny betyder, at lægge det gamle liv bag sig og begynde et nyt liv sammen med Jesus. At lægge det gamle liv bag sig betyder også, at man beder andre mennesker, som man har syndet imod, om tilgivelse.

 

Joh 3:3 

Jesus svarede ham: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.””

 

 

7.

Når vi modtager Jesus som vor frelser og bliver født på ny, bliver vi Guds børn. Gud selv flytter ind i vore hjerter ved sin Hellige  Ånd. Den Hellige Ånd vil hjælpe os til at   leve som Guds børn og leve efter hans plan med vore liv.

 

Joh 1:12 

”Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn;”

 

2. Kor 5:5 

”Og den, som har sat os i stand til det, er Gud, der gav os Ånden som pant.”

 

 

8.

Men er der ikke nogen anden vej som fører til frelse? Bibelen fortæller os, at Jesus er den eneste sande Frelser.

 

Joh 14; 6

”Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig”.”

 

Bibelen fortæller også, at selv om der er mange store navne i historien så er der kun et navn, navnet Jesus, hvorved mennesker kan blive frelst fra synd.

 

ApG. 4:12

”Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.”

 

  

9.

Den frelse Gud giver os, når vi modtager Jesus Kristus som vor Frelser, er en frelse givet os af nåde og på grund af Guds store kærlighed til os. Det er en gave, vi kan modtage uden at måtte gøre forskellige gode gerninger eller bede specielle lange bønner. Vi kan komme akkurat som vi er.

 

Efes 2:8-10

”For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af.  For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.”

 

 

10.

Når du har gjort det, som er foreslået ovenfor, vil det være godt hvis du fortæller din familie, dine venner og dine kammerater i skolen eller på arbejdet eller hvor du bor,  at du er blevet frelst. Når du gør det, ærer du Gud, og hans rige vokser samtidig med, at du føler en indre fred og glæde, fordi du er Guds barn. læs også i Bibelen og lær Jesus bedre at kende!

 

Rom 10:9-10 

”For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses.  For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse,”

 

 

Du kan bede denne bøn:

”Kære Gud. Tak fordi at du har tilgivet mig alle mine synder. Tak fordi du tager imod mig som dit barn. Tak kære Jesus, fordi at du døde på korset for mine synder. Tak Hellige Ånd fordi du bor i mit hjerte og vil hjælpe mig til at leve som en kristen. Hjælp mig og giv mig mod til at fortælle andre, at jeg er blevet frelst. I Jesu navn, amen.”

 

 

Den apostolske trosbekendelse:
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.


Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.


Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

 

 

Fadervor:

Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

 

 

Når du er blevet en Kristen er det vigtigt at du finder en kristen kirke hvor du kan have fælleskab med andre kristne.Find vejen til et fællesskab, hvor Jesus er i centrum, og hvor du har mulighed for at leve kristenlivet ud i praksis.

 

 

  

Do You Know Jesus?

 

Home

Contact

Do You Know Jesus?

 

oddb.net

 

Velkommen til en spændende

fremtid med Jesus!